Nákupní košík

Košík
0 m/ks
0,-

Reklamace

Záruka

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v souladu s Obchodním zákoníkem. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na výměny nebo opravy způsobené hrubým zacházením, zanedbanou údržbou, nedodržením návodu na instalaci a obsluhu nebo jiným nevhodným nakládáním. Délka záruky je stanovena na 12 měsíců od data dodání. Jako záruční list slouží faktury na uvedené zboží. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např.při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodávající firmy LogTech, s.r.o., Na Bunčáku 8, 710 00 Ostrava

Novinky

Slevy

Design & Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreSHOP © 2010 | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO | Administrace